close2

Privacy statement

Op deze pagina vindt u de privacykennisgeving van van den Top Tuinonline B.V. Deze is van toepassing op de diensten die wij aanbieden. Zowel via onze webwinkel als in onze fysieke winkel.

In deze kennisgeving vindt u het volgende terug:

 • De persoonsgegevens die we van u verzamelen; 
 • Hoe en waarom we deze informatie gebruiken; 
 • Met wie en waarom we deze informatie delen; 
 • Gedurende welke periode we deze informatie bewaren;
 • Op welke manier we uw gegevens beveiligen; 
 • Uw rechten op het gebied van uw persoonsgegevens.

Van den Top Tuinonline B.V. geregistreerd op 55393462 en gevestigd in Barneveld is als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor wat betreft de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Welke persoonsgegevens worden verzameld?

We verzamelen en bewaren het volgende:

 • Als u informatie bij ons aanvraagt bewaren wij: uw telefoonnummer, adres en email.
 • Als u een bestelling bij ons doet, bewaren wij: uw leverinformatie en andere gegevens die voor het controleren en leveren van een bestelling noodzakelijk zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan uw betaalgegevens die nodig zijn voor de financiële administratie. 
 • Als u een dienst of product aan ons levert: contract en factuurgegevens. Maar ook andere informatie die nodig is om een bestelling te controleren.
 • Als u onze websites bezoekt bewaren wij: jouw gedrag op de site. Denk hierbij aan de bezochte pagina’s en de besteedde tijd op de website.

Hoe worden persoonsgegevens gebruikt?

Een erg belangrijk onderdeel in de AVG is het gebruik van de gegevens. De verzamelde gegevens verwerken we op onderstaande rechtsgronden.

Voor wat betreft onze website geldt:

De doeleinden voor de verwerking De rechtsgrond voor de verwerking
Voor het verstrekken van aangevraagde informatie.  

Gerechtvaardigd belang

We hebben uw contactgegevens nodig om u te  helpen. Daarom is er een gerechtvaardigd belang om deze gegevens te verwerken.

Voor het aanmaken en bijhouden van uw account.  

Gerechtvaardigd belang

Om een order te plaatsen is een online account nodig. Om dit aan te bieden en het account up-to-date te houden zijn uw gegevens nodig. Daarom hebben wij een gerechtvaardigd belang om deze gegevens te verwerken en u zo goed van dienst te kunnen zijn.

Voor het veilig afrekenen en het beveiligen van onze website.

Gerechtvaardigd belang 

Veiligheid tijdens het betaalproces en het beveiligen van onze website is belangrijk. Wij hebben een gerechtvaardigd belang om uw persoonsgegevens te verwerken voor het beveiligen van betalingen, fraude te voorkomen en onze website te beveiligen tegen cyberaanvallen.

Voor het analyseren van het gebruik van de webwinkel en om verbeteringen aan te brengen.

Gerechtvaardigd belang

Er is een gerechtvaardigd belang om deze gegevens te bekijken om zo inzicht te krijgen in het gebruik van onze webwinkel. Dit om de webwinkel te kunnen beheren en verbeteren. Aangezien er geen gevoelige persoonsgegevens verwerkt worden en de verwerking beperkt is, kan er geconcludeerd worden dat het gerechtvaardigde belang voorrang heeft boven de uw privacybelang.

Om de geplaatste bestelling te leveren en om contact op te nemen over de aankoop.

Uitvoerig overeenkomst

We hebben uw contactgegevens nodig om u te  helpen. Daarom is er een gerechtvaardigd belang om deze gegevens te verwerken.

Om te voldoen aan de wettelijke eisen, denk hierbij aan belastingtechnische vereisten.  

Wettelijke verplichtingen

Uw persoonsgegevens hebben we in dit geval nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Om informatie toe te sturen in overeenstemming met uw marketingvoorkeuren.

Gerechtvaardigd belang/toestemming

Er is een gerechtvaardigd belang om bestaande klanten op de hoogte te houden van onze dienstverlening. Bent u nog geen klant? Dan moet u er expliciet toestemming voor geven. Deze kan te allen tijde ingetrokken worden door een mail te sturen naar: [email protected].

 

Voor wat betreft (niet)klanten geldt: 

De doeleinden voor de verwerking De rechtsgrond voor de verwerking
Voor het toesturen van offertes op basis van een aanvraag.

Uitvoering overeenkomst

Om een (offerte)aanvraag toe te sturen zijn uw persoonlijke gegevens nodig. De verwerking is noodzakelijk om aan uw verzoek te voldoen. 

Voor vragen, wensen of specificaties over producten of diensten.

Uitvoering overeenkomst

Als er vragen of specificaties nodig zijn van bepaalde producten of onze diensten hebben wij uw gegevens nodig om de vragen ook daadwerkelijk te kunnen beantwoorden.  

Voor het factureren van bestellingen.

Uitvoering overeenkomst

De persoonlijke gegevens zijn nodig voor het versturen van een factuur. 

Voor het communiceren over o.a. levering en montage. 

Uitvoering overeenkomst

Nadat u een order geplaatst heeft, zijn uw persoonlijke gegevens nodig om u op de hoogte te houden over de levering of over bijvoorbeeld
de montage.  

Om informatie toe te sturen in overeenstemming met uw marketingvoorkeuren.

Gerechtvaardigd belang

Er is een gerechtvaardigd belang om bestaande klanten op de hoogte te houden van onze dienstverlening. Deze kan te allen tijde ingetrokken
worden door een mail te sturen naar: [email protected] 

 

Voor wat betreft leveranciers geldt: 

De doeleinden voor de verwerking De rechtsgrond voor de verwerking
Om contact op te nemen over een aanvraag of bestelling.

Uitvoering overeenkomst

De persoonlijke gegevens worden, zodat er contact opgenomen kan worden met betrekking tot bijvoorbeeld een aanvraag of bestelling.

Voor het toesturen van een aanvraag.

Uitvoering overeenkomst

De persoonlijke gegevens zijn in dit geval nodig om contact op te nemen en een offerteaanvraag te doen. 

Voor het plaatsen van een bestelling.

Uitvoering overeenkomst

De persoonlijke gegevens zijn in dit geval nodig om een bestelling te plaatsen. 

Voor het betalen van facturen.

Uitvoering overeenkomst

Uiteraard zijn betaalgegevens nodig om de betaling van een bestelling goed uit te kunnen voeren. 

Voor het communiceren over o.a. leveringen en klachten.

Uitvoering overeenkomst

De persoonlijke gegevens worden ook gebruikt om contact op te kunnen nemen over vragen gerelateerd aan o.a. een offerteaanvraag of levering.  

 

Dragen jullie persoonsgegevens over aan derden?

Persoonlijke gegevens worden alleen doorgegeven aan derde partijen als dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening of als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. De gegevens kunnen doorgegeven worden aan:

Aan derden die diensten leveren met betrekking tot onze webwinkel of andere online diensten/functies. Dit doen wij alleen in de mate die nodig is om deze diensten te leveren. Denk hierbij aan: hosting partners, onze klantenservice en ontwikkelaars van de webwinkel.

Aan derden partijen zoals leveranciers of montagepartners. Dit doen wij alleen in de mate die nodig is om onze dienstverlening goed uit te voeren. Denk hierbij aan: transportbedrijven en montagepartners.

Overheidsinstanties als wij hiervoor wettelijk verplicht zijn.

Natuurlijk staat voor ons voorop om uw persoonlijke gegevens te beschermen. We treffen maatregelen die in overeenstemming zijn met de AVG. 

 

Hoe beveiligen we jouw persoonsgegevens?

Voor ons staat uw privacy voorop! We zorgen er dan ook voor dat er zorgvuldig omgegaan wordt met uw gegevens. Hiervoor zijn diverse beveiligingsmaatregelen getroffen.

 

Wat zijn mijn rechten?

U hebt ten alle tijde de volgende rechten:

 • Het opvragen van een kopie van de persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben;
 • Een wijziging aan te vragen of uw gegevens te wissen (dit betekent wel dat wij bestellingen meer kunnen verwerken of uw online account vervalt);
 • Toestemming voor marketingdoeleinden in te trekken.

Dergelijke verzoeken kunnen aangevraagd worden via: [email protected].

 

Kan deze privacyverklaring tussentijds aangepast worden?

Deze privacykennisgeving kan tussentijds aangepast worden op basis van wijzigende regelgeving of interne activiteiten. De meest recente versie vindt u altijd op onze website.

Bent u het niet eens met deze privacykennisgeving? Dan adviseren wij u geen gebruik meer te maken van onze digitale dienst(en).