close2

Disclaimer

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker kennis heeft genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn:  

Informatie op deze website:

Van den Top Tuinonline B.V. besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid, actualiteit en juistheid van de gegevens op deze website. Ofschoon de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden van welke aard ook. Aan de omschreven producten en genoemde prijzen kunnen geen rechten worden ontleend. De eigenaar van deze website behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen.  

Functioneren van deze website:

Van den Top Tuinonline B.V. garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze websites of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten.  

Verwijzingen en hyperlinks:

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker.