close2

Keurmerken

Eerlijk & betrouwbaar. Daar houden wij van en staan we voor. En onze keurmerken onderstrepen dat. Want net zoals jij, vinden ook wij de wereld om ons heen belangrijk. Dankzij de natuur kunnen wij met een van de mooiste materialen ter wereld werken: hout. Dat brengt ook een verantwoordelijkheid met zich mee, namelijk goed omgaan met de natuur en het milieu. Wij zijn dan ook blij dat ons hout aan de volgende keurmerken voldoet. Dat bewijst dat we hier serieus mee omgaan en dus een betrouwbare houtleverancier willen zijn. Voor jou én voor de wereld om ons heen. 

Laten vooropstellen dat al ons hout legaal verkregen wordt. Dat is vastgelegd in de EUTR wetgeving die erop toeziet dat wij verplicht moeten aantonen waar ons hout vandaan komt. Keurmerken zoals FSC en PEFC zijn hier een uitbreiding op, aangezien in dat geval elke schakel in de handelsketen gecertificeerd moet zijn en dat kost tijd.

EUTR Wetgeving
De afkorting EUTR staat voor European Timber Regulation en wordt ook wel de Europese Houtverordening genoemd. De verordening is ingegaan op 3 maart 2013 en het doel is om handel in illegaal hout tegen te gaan. Dat wordt gedaan door zorgvuldigheidseisen te stellen aan organisaties, ‘operators’ genoemd, die hout of houten producten voor het eerst op de Europese markt brengen. Door te voldoen aan de eisen kunnen ‘operators’ aantonen dat het hout legaal is. De handelaars, ‘traders’ genoemd, die het hout van de operators kopen zijn vervolgens verplicht om in hun administratie bij te houden van wie het hout gekocht is en aan wie het verkocht wordt. Deze informatie moet vervolgens vijf jaar bewaard worden. Vandentop Tuinhout is een ‘trader’ en wij houden deze gegevens dus ook bij in onze administratie.

FSC®
FSC is één van de meest bekende keurmerken. De afkorting FSC staat voor Forest Stewardship Council. Het is een internationale organisatie die zich wereldwijd inzet voor verantwoord bosbeheer en behoud van zowel tropische als niet-tropische bossen. Er wordt gelet op de ecologische, sociale en economische aspecten van het bosbeheer. Dat betekent dat FSC let op bescherming van het leefgebied van planten en dieren, maar ook op het respecteren van de rechten van bosarbeiders en de lokale bevolking.

Het FSC-keurmerk wordt alleen toegekend als alle schakels in de handelsketen van het product aan de voorwaarden voldoen. FSC werkt met een eigen systeem van certificering, waarbij de hele handelsketen aan de keurmerkeisen moet voldoen voordat een houproduct uiteindelijk het FSC- keurmerk krijgt.

Vandentop Tuinhout voldoet aan de eisen van het FSC en is FSC-gecertificeerd. Zo kunnen we je garanderen dat je bij ons hout koopt dat afkomstig is uit verantwoord beheerde bossen.

PEFC
De afkorting PEFC staat voor: Programme for the Endorsment of Forest Certification. Net als FSC is ook PEFC een internationale organisatie die duurzaam bosbeheer bevordert. Dit doet zij niet met eigen certificaten, maar met criteria waaraan certificaten uit alle aangesloten landen moeten voldoen voordat ze het keurmerk krijgen. Inmiddels zijn er 149 landen die de criteria van PEFC onderschrijven. Ook bij PEFC gaat het om de gehele handelsketen die gecertificeerd moet zijn. Hout uit duurzaam beheerde bossen gaat de handelsketen in waarbij bedrijven met het ‘Chain of Custody’- certificaat het verwerken tot producten die PEFCgecertificeerd zijn. Vandentop Tuinhout is PEFCgecertificeerd en daarmee onderdeel van de Chain of Custody. Daarom mogen wij houtproducten leveren met het PEFC-keurmerk.

OLB 

Het OLB-systeem is bedoeld om de legaliteit van hout te kunnen verifiëren. Het systeem is in 2004 ontwikkeld door het Franse EuroCertiFor (tegenwoordig onderdeel van Bureau Veritas). Bosexploitanten en bosbeheerders die door middel van een OLB-verklaring willen aantonen dat het aangeboden hout legaal is, moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • Respecteren (naleven) van nationale en lokale wet- en regelgeving ten aanzien van bosbeheer en arbeidsomstandigheden;
  • Het bos waaruit het hout afkomstig is, moet de status van exploitabel (niet beschermd) bos hebben;
  • Het voeren van een goede administratie en controle in het veld;
  • Een goede traceerbaarheid van de herkomst van het hout.

Naast de certificering voor bossen, kunnen bedrijven uit de houtverwerkende industrie en de handel zich certificeren onder OLB+. Door te voldoen aan de voorwaarden van OLB+, kan een bedrijf aantonen dat het de sociale en ecologische aanvullende principes respecteert. Deelname aan OLB+ is optioneel en niet verplicht om het OLB certificaat te verkrijgen. Momenteel (peildatum december- 2013) zijn er OLB-verklaringen afgegeven voor bossen in Kameroen en Indonesië. Het gaat hierbij om ongeveer 2,4 miljoen hectare bos, verdeeld over 10 certificaathouders.

De Koninklijke Vereniging Van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH) accepteert OLB als bewijs voor aantoonbaar legaal geproduceerd hout en per 25 januari 2011 is het OLB-systeem toegelaten tot het Keurhout-Legaal systeem. Het systeem is door Proforest in 2012 beoordeeld in het kader van de EUTR. OLB voldoet grotendeels aan de EUTR. Bij 3 van de 17 door Proforest gehanteerde criteria voldoet OLB niet of slechts gedeeltelijk.

Indonesian Legal Wood
Onze houtproducten die vanuit Indonesië worden geïmporteerd, hebben het FLEGT- en SVLK/V-Legal-certificaat, wat aansluit op de eisen die in de European Timber Regulation (EUTR) staan. Alle containers met hout die klaarstaan voor verscheping, worden voor vertrek gecontroleerd op legale herkomst. Hierdoor kunnen we je garanderen dat ons hout dat vanuit Indonesië komt legaal gekapt en verhandeld is.

KOMO
Bij Vandentop Tuinhout verkopen we onder meer hout dat verduurzaamd oftewel geïmpregneerd is, waardoor de levensduur verlengd wordt. Dit verduurzamen gebeurt volgens de richtlijnen van het KOMO-keurmerk. De Stichting Keuringsbureau Hout (SKH) houdt toezicht op het voldoen aan de richtlijnen en het uitgeven van het kwaliteitscertificaat.

De KOMO-richtlijnen geven voor het verduurzamen van hout aan waar impregneermiddelen, impregneerprocessen en geïmpregneerde producten aan moeten voldoen voordat het KOMO-keurmerk wordt
toegekend.

Het toetsen op de richtlijnen wordt continu gedaan en dat geeft de garantie op constante kwaliteit van het product. De houtproducten van Vandentop Tuinhout voldoen altijd aan de laatste vereisten van de KOMO Beoordelingsrichtlijn
(BRL) Verduurzaming hout.